1oflads
МИТ И ФОЛКЛОРПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads
m-tel-grant
ОЖИВЕЛИТЕ ГЕРОИ 

Играта в хода на самия урок по български език и литература е другият подход, който проект "Приятно и полезно" прилага в своето изпълнение, за да допринесе за повишаване на уменията за писмено и устно общуване децата в начален и основен етап на образование. Проектът се осъществява от сдружение "Партньори - Дупница" в сътрудничество с основните училища "Св.Св.Кирил и Методий", с.Яхиново и "Христо Ботев", с.Самораново, благодарение подкрепата на Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД

На 30 ноември 2010 година, този метод на работа бе показан на родителите и колегите на включените в проекта ученици и учители чрез урока "Мит и фолклор", осъществен от Цветанка Русинова, преподавател по български език и литуратура в ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с.Яхиново.zlatnata_yabulka

 

 


Belite_lebediУчениците от І група ( V - VІ клас) проведоха цикъл от занятия, свързани с митовете - общо 14 часа. В контекста на надстроечните за обучението по български език и литература в тези класове, учениците имаха за задача да разширят познанията си за митологията, нейното тълкуване и свързването й с българския фолклор. "В този ред на мисли, казва г-жа Русинова, моята идея беше да се средоточим върху тракийските вярвания и личността на Орфей, прабългарските схващания за устройството на света - българския слънчев календар и славянската митология и митични същества като самодиви, жар-птица , баба Яга и т.н, за да ги "потърсим" във фолклора."

"В обучението по литература се преподават митове за Сътворението на различни народи и по тази причина реших да обогатим познанията си конкретно за нашата митология, включвайки тракийските мистерии, славянските и прабългарски представи за свето. По мое мнение е добре децата да познават по-задълбочено културното наследство, за да разбират по-добре празничната система и обредност, както и народните умотворения." - допълва Русинова.

От друга страна, учениците от ІІ група (VІІ - VІІІ клас) работят под надслов "Начинаещ режисьор" в рамките на 14 часа. Тяхната задача бе да превърнат повествователните текстове на приказките "Бели лебеди" и "Тримата братя и златната ябълка4 в драматургични, за да се разиграят в рамките на занятието.

Те подбраха учениците за ролите. Самите се включиха като артисти, художници, режисьори в изпълннеието.Направиха поканите. Няколко ученици помогнаха при оформяне на презентации за митовете и станаха съавтори на самия урок:

 


                                                  

 

СЛЕДВАЩИЯТ КЛИП Е ТУК:


                                                

Нека продължим с драматизацията на българската народна приказка "Тримата братя и златната ябълка":                                              

Учениците представят под формата на драматизация и руската народна приказка "Бели лебеди":

 

 

                                            

Последната задача в урока е свързана със следното: Всеки има пред себе си работен лист с три колони за тракийски, български и славянски вярвания, в които трябва да запише митологичните мотиви от приказките, които са раздадени на групите, прочетени и разказани от учениците на останалите участници сред тях. Разказвачите трябва да продиктуват на останалите какво трябва да запишат в таблиците. Групата е от 16 деца. Предварително са подбрани 7 народни приказки, с които учениците се запознават в рамките на 10 минути по двойки. Вижте:

 

                        


Важно за нас бе да разберем не само отношението на учениците към това, което правим в рамките на урока, но и на всички участници в него - нашите гости. За тази цел проведохме анкета с 19 от родителите, роднините и учителите, дошли на открития урок - общо 23 души. Анкетата съдържаше 10 въпроса свързани с отношението, подготовката и мотивацията на учителя и участващите ученици. Тя бе раздадена след като откритият урок приключи, в 10-минутната пауза, през която децата се преобличаха и подготвяха да си тръгнат с родителите. Никой от участниците не е получавал указания за попълване, извън посочените във формуляра или други съвети по въпросите в рамките на анкетирането.Общото време, в което участниците се справиха с формулярите, не надхвърли 10 минути. Никой от тях не заяви неудобство от времето, с което разполагаше.В анкетата се включиха 4 учители и 15 роднини (родители и представители на семействата на учениците). Всички заявиха, че познават целите и дейностите на проект "Приятно и полезно", както и подкрепата на Програма "М-Тел грант", финансирана от Мобилтел ЕАД, за него. 84.21% от анкетираните дадоха отлична оценка за организацията и протичането на открития урок, а 15.79%  - че урокът е организиран и е протекъл много добре. 100% от участвалите в анкетата гости на урока смятат, че всички ученици са се радвали да участват и са били отлично подготвени.Всички са единодушни, че  учителят е показал вещина и е увличал учениците в изпълнението на всяка отделна задача по урока. 94.74%  от участвалите в анкетата са на мнение, че приложените в открития урок методи са оригинални, ангажирали са вниманието и участието на всички деца. Все пак, според 10.53% тези методи са познати, макар и не много често използвани.Учениците са се впечатлили и са участвали различно.100% от анкетираните считат, че учителите ще продължат да работят по този начин и след като проектът свърши. Тоест, за тях прилаганата методология импонира на учителя, той е достатъчно мотивиран да я използва и след успешното преминаване на урока, както и на дейностите по проекта. Всички родители и учители, гости на открития урок мислят, че прилаганите методи ще повлияят положително за усвояването на правописа и правоговора на включените в проекта ученици.

 Разбира се, ние ще се радваме да получим и вашите - на посетителите на този сайт -  мнения  - Очакваме ви!

 

Настоящата публикация стана възможна благодарение на Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД.

Изразените тук становища са на авторите и не отразяват непременно мнението на Мобилтел ЕАД. 

Прикачени файлове:
Изтегли този файл (-1918~1.PPT)Презентация 2["Митологическа основа на българската празнично-обредна система"]7163 Kb
Изтегли този файл (E1DC~1.DOC)Методическа разработка на открития урок "Мит и фолклор"["Мит и фолклор"]51 Kb
Изтегли този файл (Presentation2.ppt)Презентация 1["Траки, славяни и прабългари"]2141 Kb