1oflads
Кръгла маса "Играй и учи"ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

m-tel-grant"Сред ключовите думи, опора на текста, учениците избират : аз, обичам, училище, приятели. И за да не изпаднем в сляп възторг, ще споменем и откровението на ученичка при демонстративното самопредставяне и отказ да коментира любим герой от прочетена книга, ако изобщо смята четенето за ценност. Както и да тълкуваме този факт, проектът е трибуна за заявяване на самоличност. Най-големият успех! Друг успех е литературното говорене за литература.". С тези думи обобщи наблюденията си върху ефектите на проект "Приятно и полезно" оценителят на учениците, включени в него, Райна Георгиева по време на кръглата маса "Играй и учи" ,провела се на 24 юни 2011 година. Кръглата маса събра близо 20 начални учители и преподаватели по български език и литература от основни и средни училища в общините Дупница и Бобошево, за да представи чрез видео, драматични интерпретации и обобщен доклад за напредъка на включените в "Приятно и полезно" ученици постигнатото от проекта.U4ITELI

Целта на инициативата на сдружение "Партньори - Дупница", подкрепена от основните училища "Христо Ботев", с.Самораново, и "Св.св.Кирил и Методий", с Яхиново, бе да повиши уменията за писмено и устно общуване на децата в начален и основен етап на образование. Проектът се осъществи благодарение подкрепата на Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД. "Заключенията от доклада на  г-жа Георгиева дават основание на екипа да вярва, че е постигнал своите задачи" - отбеляза координаторът, Георги Илиев. Анализът на оценителя сочи, че  голяма част от учениците, които са работили по проекта, са подобрили възможностите си за създаване на собствен текст с определена цел и в определен предварително обем, имат добър правопис и пунктуация.

17% от тях са подобрили уменията си да разработват сюжетна линия. В този контекст, госпожа Георгиева припомня, че: "В проекта приоритетно участват ученици с проблеми в езиковата култура. Опитът потвърждава, че по-лесно се усвоява ново правило, отколкото се преодолява погрешно прилагано във времето правило." Постижение на този фон е увеличеният брой деца, които могат да превърнат конкретно-образните в абстрактни представи.  И авторът на доклада, и присъстващите участници отбелязаха, че подобряването на възможността ни децата да се изразяват е тясно свързана с насърчаването на творческото начало в тях от и чрез учителите. Участниците в Кръглата маса не подминаха в разискванията си двойнствеността на образователната система, която твърди, че търси различното, а се опитва да стандартизира оеднаквяването. Което влияе върху възможностите за общуване и себеизява на децата.Добра новина за нас е - отбелязаха обучителите от екипа - готовността на колегите да прилагат тестваната от нас методика, както и да ползват създадените в рамките на проекта видеоуроци.83 на сто от присъствалите учители са на мнение, че моделът и методите на проекта са приложими при преподаването на български език и литература в училище - сочат попълнените от тях анкетни карти. 92% от тях заявяват, че ще ползват разработените от "Приятно и полезно" методи в собствената си практика. Всички учители ще ползват предоставения им DVD-комплект със 17 видеоурока. Също толкова учители изразиха готовност да направят подобни занимания със своите ученици. Участниците в Кръглата маса не можаха да скрият разочарованието си от отсъствието на поканените експерти на Регионалния инспекторат по образование в Кюстендил. "Очаквахме техния методологически поглед и експертна позиция към направеното. За всички ни той щеше да е ценен" - коментираха учителите.

DECA_I_U4ITELIТе наблюдаваха с интерес видеопрезентацията на проекта, изготвена от включените в него младежи доброволци на сдружение "Партньори - Дупница", видеозанятието игра "Четем и играем заедно", което направиха съвместно учениците от първа група по проекта в ОУ "Св.св.Кирил и Методий" и децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр.Дупница, сценката "Не съм от тях..." представена от обучителя Елена Бачева и една от ученичките по проекта в ОУ "Христо Ботев", с.Самораново, както и музикалния поздрав на други от децата по проекта - възпитаничките на обучителя ни Валентина Грънчарова."Популяризирайте повече проекта и неговите резултати. Разяснявайте по-подробно целите и получените ефекти" - препоръчаха на екипа учителите гости и допълниха: "Пожелаваме ви да продължите своя полет, ятото ви да се множи, защото е красиво и има смисъл във всичко това".  

Тук можете да видите и видеопрезентацията на проекта, направена от младежите, работили по заснемане на видеоуроците. Приятно гледане: 

Тази публикация е осъществена благодарение подкрепата на Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД. Изразените в нея становища са на автора и не отразяват непременно мнението на Мобилтел ЕАД.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук