Спечелихме награда за най-добра практика

Сдружение „Партньори – Дупница” и Регионалният център за устойчиво развитие в Кратово получиха награ...

Музика без граници

Филмът "Музика без граници" отразява подготовката и провеждането на Концерта "Награда за млади автор...

Победителите

Песента Slippin’ на пловдивската банда Paranormal спечели Наградата за млади авт...

Големият финал

Концертът „Награда за млади автори на рок и поп музика Rock’n Pop the Borders” започва в 17.30 на 9 ...

Търсят снимка - победител!

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония CCI 2007CB16IPO007 в рамките н...

  • Спечелихме награда за най-добра практика

  • Музика без граници

  • Победителите

  • Големият финал

  • Търсят снимка - победител!

1oflads
Dupnitsa Rock Fest 2014ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

dupnitsa rock fest 2014За седма поредна година Рок Фест Дупница разтърси града. За сцена на събитието бе избран парк "Рила".

Няма камера, която да улови емоцията на събитието, нито да предаде енергията на групи и публика. Въпреки това, в клипчето по-долу ще се опитаме да ви направим свидетел на най-голямото рок събитие в региона през годината. Забавлявайте се!

 

 
1oflads
Започна регистрацията за участие в Rock'n Pop the Borders онлайн състезанието.ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

slide1 1От полунощ на 12 май - понеделник - младежки групи - автори на рок и поп песни от България и Македония могат да се регистрират за участие в онлайн състезанието Rock'n Pop the Borders. Те трябва да са на възраст от 13 до 25 навършени години и да попълнят регистрационната форма, достъпна на http://www.rocknpoptheborders.com/registration/. Организаторите съветват всички кандидати да прочетат внимателно условията за участие в конкурса, достъпни на http://www.rocknpoptheborders.com/participation-rules/, преди да пристъпят към регистрацията. Приемането на условията е задължителен елемент в процеса на заявяване участие в онлайн състезанието. Възможност за регистриране на участие ще има до полунощ на 12 юни 2014 година. След тази дата, организаторите ще качат получената информация в секцията http://www.rocknpoptheborders.com/category/competitors/, за да дадат възможност публика и жури на онлайн конкурса да избират от предложените младежки рок и поп творби. Конкурсът за авторска поп или рок песен на младежка група се осъществява в рамките на проект Rock'n Pop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005, с финансовата подкрепа на ЕС посредством Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония CCI Number 2007CB16IPO007.

 
1oflads
Младежки рок и поп групи от България и Македония в състезание за най-добра авторска песен.ПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads
RnPBМладежки рок и поп групи от България и Македония в състезание за най-добра авторска песен. Регистрацията за участие в първия онлайн етап на надпреварата за млади автори на рок и поп музика -  Rock'n Pop the Borders - стартира в полунощ на 12 май 2014 година. Проектът Rock'n Pop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 се съфинансира от Европейския съюз посредством Програмата за трансгранично сътрудничество – България – бивша Югославска Република Македония на Инструмента за предприсъединителна помощ CCI Number: 2007CB16IPO007.  
Право на участие имат младежки групи, на възраст от 13 до 25 навършени години от България и Македония. Регистрационната форма за участие е достъпна на страницата http://www.rocknpoptheborders.com/registration/ Всички кандидати трябва да се запознаят внимателно с условията за участие преди да направят своята регистрация. Те са налични както като линк в дъното на регистрационната форма, така и като самостоятелна публикация на http://www.rocknpoptheborders.com/participation-rules/ Кандидатите имат точно месец да въведат необходимата информация, за да бъдат включени в състезанието. Те могат да разчитат на помощ от организаторите при проблеми с регистрационната форма като пишат на адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  Имайте предвид, че регистрираните песни ще бъдат достъпни за гласуване от полунощ на 16 юни 2014 г. на http://www.rocknpoptheborders.com/category/competitors/ Те няма да бъдат публични преди този срок. 
Пожелаваме успех на всички!
 
1oflads
Шанс за младите автори на поп и рок музика в България и МакедонияПДФПечатЕ-мейл
Написано от 1oflads

Проектът Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 е за талантливите млади хора на възраст от 13 до 25 години, които възприемат рок и поп музиката като своя житейска перспектива.

Чрез този проект искаме да създадем формат, който да позволи младите творци на рок и поп музика в България и Македония да имат сцена, публики и възможности за професионално развитие.

Концепцията на Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005  е продукт на идеите, мечтите, надеждите и опита на младите творци и младежки работници в сдружение „Партньори – Дупница” и Регионалния център за устойчиво развитие – Кратово.

Тя търси публична подкрепа повече от 2 години, докато Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония CCI Number 2007CB16IPO007 одобри инициативата и осигури помощта на ЕС за нейното осъществяване. Проектът Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005  е на стойност 82 119.49 евро и трябва да се осъществи в рамките на 12 месеца. 

Предстоят следните основни стъпки: да създадем уеб-платформата за онлайн състезанието между автори на рок и поп-музика на възраст от 13 до 25 години, да публикуваме всички творби, които получим, и да дадем възможност на публиките да изберат 10-те най-добри от тях. Когато имаме този избор, ще организираме концерт в Дупница, на който професионално жури от България и Македония ще избере победители. Първият ще бъде награден с възможността да заснеме видеоклип, а вторият – да осъществи звукозапис на песента си. Работилница, в която участват всички млади творци и изпълнители от концерта, журито, организаторите и гостите на събитието, ще формулира рамка, която да даде перспективите за устойчиво развитие на създадения формат за изява на млади творци на рок и поп музика. Помислили сме и за концерт в Куманово, Македония, където победителите и участници в конкурса ще Rock’nPop the Borders.

Всички подробности за условията за участие в състезанието, начините за гласуване на публиките, имената на журито и датите на концертите ще публикуваме тук, платформата, върху която се работи в момента, както и в медиите в трансграничния регион, България и Македония.

Ако ви интересува Rock’nPop the Borders – останете с нас! Ще пишем за всичко, което се случва, веднага!!!

Пожелайте ни успех! 

 

 

A chance for young pop and rock music creators in Bulgaria and FRYoM

 

  

 

The project Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 is for young people, aged 13 to 25 years, who take the rock and pop music as they life style.

 

Throughout this project, we strive for creating a format allowing young people from Bulgaria and FYRoM to have their own performance stage, audiences, and opportunities for professional development.

 

The Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 project concept is a product of Partners Dupnitsa Association and Regional Center for sustainable development – Kratovo young creators and youth workers’ ideas, dreams, expectations, and experience.

 

It has been seeking for public support for more than two years till the IPA Cross-Border Programme Bulgaria- FRYoM Number 2007CB16IPO007 has approved the initiative and brought the EU financial support to its implementation. Project Rock’nPop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 costs 82 119.49 euro and should be implemented within 12 months.   

 

The following main steps are forthcoming: we create a web platform about online contest between young rock and pop music creators, aged 13 to 25 years, we upload there all works received by us, and we give the audiences opportunities to select the best ten among them. When we have this selection done, we organize a concert in Dupnitsa where a professional jury chooses the winners. The first one is awarded with the opportunity to make a video clip of winner song, and the second one – to make a sound record of his/her/their song. A Workshop, where all young creators and performers in the concert, the jury, the promoters, and the event guests participate, produces a Framework giving the milestones for sustainable development of the format for young pop and rock music creators’ appearance set.  We have taken thought for a concert in Kumanovo, FYRoM, where the winners and the contest participants ‘Rock’n Pop the Borders.

 

All details about conditions under participation into the contest, the voting of audiences, the names of the jury adjudicators and the concert dates will be published here, on the web platform, that is developing now, as well asby the media in cross-border area, Bulgaria and FYRoM.

 

If you are interested in Rock’nPop the Borders - stay tune! We are writing about all that happening at a minute!!!

 

Wish us success!

 

 

 

 

 

 


Страница 3 от 7

Сподели

Профили на 1oflads

Youtubvbox7soundcloud

Случайна снимка

Обяви

УРОЦИ ПО КИТАРА И БАРАБАНИ

за запитвания и записване тук